Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Digital søknadsskjema for forlenget åpning av skuterløyper etter 4. mai

Det er nå kommet en digital løsning for å levere søknad om forlenget åpning av skuterløyper etter 4. mai. Søknadsfristen er 23. april 2018.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.04.2018

Fylkesmannen kan i spesielle tilfeller ved begrunnet søknad fra kommunene i Finnmark gjøre unntak fra motorferdselsforbudet 5. mai til 30. juni.

Bakgrunnen for det særskilte forbudet fra 5. mai til 30. juni i Nord-Troms og Finnmark er at dette tidsrommet er svært kritisk for reinen og dyrelivet ellers, samt at terrenget er spesielt sårbart i vårløsningen. Motorferdsel i denne perioden er uheldig for dyrelivet og kan skade terrenget.
I Finnmark har Fylkesmannen åpnet opp for at enkelte snøskuterløyper kan gis forlenget åpning etter at motorferdselsforbudet trer i kraft 5. mai. 

Fra 2018 leveres søknaden fra kommune elektronisk via digitalt søknadsskjema.

For at Fylkesmannen skal kunne vurdere kommunens søknad, må alle punkter i søknadsskjemaet være fylt ut. Fylkesmannen innhenter ikke informasjon og gjør ikke vurderinger på vegne av kommunene. 

Vi takker Fylkesmannen i Sogn- og Fjordane for godt samarbeid i utarbeidelsen av skjemaet!