Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Øvelser med motorisert kjøretøy i verneområder

I en del verneforskrifter et det gitt unntak fra forbud mot motorisert ferdsel 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.06.2017

I en del verneforskrifter et det gitt unntak fra forbud mot motorisert ferdsel for "Gjennomføring av militær operativ virksomhet, grenseoppsyn og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.". Dette unntaket gjelder ikke for øvelseskjøring.

I nyere vernebestemmelser er dette presisert. I de gamle vernebestemmelsene er ordlyden hentet fra den tidligere naturvernlova § 22. Denne ordlyden ble i 1997 vurdert til å ikke gjelde for øvelseskjøring av Justisdepartementet.

Dersom en av etatene nevnt i unntaket ønsker å gjennomføre øvelser innenfor verneområdet med f.eks snøscooter eller ATV skal det søkes Fylkesmannen om dispensasjon fra verneforskriften.