Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Motorferdsel

Oppdatert 03.01.2023

Kjøring med motorisert kjøretøy i utmark reguleres av motorferdselloven med tilhørende forskrifter. Det er kommunene som håndhever loven på dette området. Statsforvalteren gir veiledning til kommunene og er klagemyndighet for kommunale vedtak.

Formålet med motorferdselloven er å verne om naturmiljøet og sikre rekreasjonsverdier. Loven har som utgangspunkt at all motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt. Regelverket åpner imidlertid for nødvendig kjøring i forbindelse med for eksempel nødutrykning eller forsvarsøvelser.

Kommunen kan dessuten legge ut snøskuterløyper for kjøring på vinterføre. I Finnmark og Nord-Troms er det egne regler.

Vis mer


Publisert 05.02.2013

Snøskuter- og barmarksløyper i Finnmark

Her finner du oversikt og lenker til alle gjeldende forskrifter for snøskuterløyper og barmarksløyper i Finnmark. 


Publisert 05.02.2013

Regelverket for motorferdsel i utmark - presedensarkiv

Fylkesmannen i Finnmark har gjennom årene jobbet mye med oppfølging av regelverket for motorferdsel. En samling av presiseringer til regelverket er gitt under, til bruk for privatpersoner, kommuner, fylkesmenn og andre som søker en nærmere avklaring på hvordan regelverket skal forstås og hvor dette er angitt. Samlingen er ikke på noe vis komplett, men har forhåpentligvis fanget opp en del sentrale problemområder. Tillegg/kommentarer mottas med takk.