Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fisketider for sjølaksefiske 2018

Siste frist for å registrere seg som sjølaksefisker i 2018 er  25. mai. Nye fisketider for sesongen 2018 er vedtatt i ny forskrift. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.05.2018

Det er kommet nye fisketider for sjølaksefiske i 2018. Finnmark er delt inn i seks regioner. Kartet med fisketider finner du som vedlegg. 

Registrering

Fylkesmannen minner samtidig om at alle som skal drive med sjølaksefiske, både på privat grunn og på plasser tildelt av Finnmarkseiendommen, er pliktig til å registrere seg og sitt fiske i Lakseregisteret. Der må du også huske å betale fiskeravgift. Fristen for å registrere seg for årets fiske er 25. mai 2018. 

Kvittering for betalt fiskeravgift må sendes til Fylkesmannen før registrert fiske blir godkjent. Fangstdagboka blir sendt ut når registreringen er fullført og betalingen er registrert. Ingen skal starte sitt fiske før fangstdagbok er mottatt. 

Inngått fiskekontrakt med Finnmarkseiendommen teller ikke som registrering, denne må gjøres i basen - https://sjolaksefiske.fylkesmannen.no 

NB: Fisketid for krokgarn i region Indre Varangerfjord var feil på kartet som fulgte med fangstdagboka. Riktig fisketid er 8. juni til 1. juli, mandag kl. 18 - onsdag kl. 18. Nytt kart med korrekte fisketider er sendt ut til alle fiskere som har registret fiskeplass innenfor den aktuelle regionen og kartet som er lenket under "Dokumenter" på denne nettsiden er oppdatert (18. mai 2018).