Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Miljø og klima

Oppdatert 10.05.2022

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


Publisert 09.01.2018

Tilskuddsordninger på miljøområdet for 2018

Fylkesmannen i Finnmark forvalter fire tilskuddsordninger innenfor miljøområdet. Dette er tilskudd til fiskeformål, tilskudd til viltformål, tilskudd til trua naturtyper og tilskudd til trua arter. Søknadsfrist for disse tilskuddene er 15. januar 2018.


Publisert 14.03.2017

Sjølaksefiske

Alle som skal fiske laks med faststående redskap i sjøen må registrere seg i lakseregisteret for sjølaksefiske og betale fiskeravgift. Fristen for å registrere seg for årets fiske er 15. mai 2017.