Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Du kan gjøre endringer i søknad om produksjonstilskudd

Når du har sendt inn søknad om produskjonstilskudd i landbruket, kan du endre opplysningene i søknaden i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut. Søknadsfristen var 15. mars, men du kan altså endre søknaden fram til 29. mars. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 22.03.2018

Søknadsfristen for søknad om produksjons- og avløsertilskudd var 15. mars 2018. Det er ikke mulig å levere søknad etter fristen, men du kan gå inn i søknaden og endre den innen 29. mars 2018.

Les mer på Landbruksdirektoratets nettsider.

Kontaktpersoner