Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Laftekurset i Pasvik er i gang

Mandag 10. september startet laftekurset på Melkefoss i Pasvik. Deltakerne skal lafte opp ei stor badstu og er allerede godt i gang.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.09.2018

Finnmark treforum arrangerer laftekurset i samarbeid med Fylkesmannen i Finnmark og Finnmarkseiendommen. Målet er at flere skal lære seg håndverket og starte opp med produksjon av lafteprodukter.

Seks håndverkere fra Troms og Finnmark deltar. Flere har litt erfaring fra tidligere, men skal nå bli i stand til å produsere egne produkter. 

Fylkesmannen i Finnmark jobber for økt bruk av tre. Finnmarksfurua egner seg godt til laft og det er ønskelig at det blir større produksjon av lokalt produserte treprodukter. Ved at flere får kunnskap om lafting, håper vi at det skal føre til økt sysselsetting og verdiskaping basert på lokale ressurser.   

Kursholder er Leif Ollila som sannsynligvis er den i Finnmark som har flest laftebygg på samvittigheten. Han var ansatt på Laftehallen da Pasvikhytta ble produsert på Melkefoss og lafter ca. ett bygg i året. 

Tømmeret er fra Pasvik og holder høy kvalitet. Finnmarkseiendommen har bidratt med tømmer til kurset. Bygget blir på 5x4 meter og blir kombinert badstu/anneks. 

 Syllstokkene er på plass og andre høyde er påbegynt

Tilpasning av lafteknuteHarald Einarson tilpasser nova

Kontaktpersoner