Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Ny veileder for tilleggsfôring av rein

I mange reinbeitedistrikt og siidaandeler har tilleggsfôring av rein vært praktisert i flere år. En ny infofolder fra NIBIO, om reinens fordøyelse og evne til å utnytte ulike typer tilleggsfôr, kombinerer forskning og erfaringsbasert kunnskap.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 26.02.2018

Utdrag fra veilederen

- Det er helt nødvendig med mer kunnskap om fôring av rein – både tilleggsfôring og helfôring, forteller Reiulf Aleksandersen, reineier i Kvaløya reindbeitedistrikt i Troms.

Aleksandersen helfôrer sin flokk – fra starten av desember til ut i april – og han har opplevd å miste dyr som ikke har tålt fôringen. Noen dyr får «Skvalpemage» og går ned i vekt og dør selv om de får like mye mat som de andre.

- Vi reineiere er veldig interessert i mer kunnskap om hva det er som gjør at noen dyr taper seg – uansett om de blir fôret eller ei. Er det fordi det er for lite fiber i fôret? Vi har for eksempel bare én type kraftfôr til rein i Norge, i Finland har de flere ulike typer. Kan det være noe med kraftfôret som er feil?

Veilederen er også tilgjengelig på våre kontorer i Vadsø, Karasjok og Kautokeino. Ring eller send en e-post for å være sikker på at det er flere eksemplarer igjen.