Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Melding om reindrift 2017/2018

Landbruksdirektoratet skal utvikle et nytt system for levering av melding om reindrift digitalt. I mellomtiden er systemet stengt og melding om reindrift for 2017/2018 må leveres på papir. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.03.2018

Det var store utfordringer med å få levert melding om reindrift våren 2017. Fagsystemet som vi tidligere har brukt er gammelt. Landbruksdirektoratet har besluttet å utvikle et nytt system. Inntil det nye systemet er på plass må melding om reindrift leveres på papir, som i gamle dager. 

Utfylt melding om reindrift leveres eller sendes til Fylkesmannen. Også søknader om tilskudd og rovvilterstatning må leveres på papir.

Åpningsstatus

Landbruksdirektoratet sender ut opplysninger om åpningsstatus for driftsåret 2017/2018 til alle siidaandeler. Åpningsstatus fylles inn i meldingen om reindrift sammen med opplysninger om utviklingen i siidaandelen i 2017/2018.

Opplysninger fra fjorårets melding om reindrift

For at den enkelte siidaandel skal kunne fylle ut sin melding om reindrift, er siidaandelen avhengig av opplysninger fra fjorårets melding om reindrift (sluttstatus 2016/2017). Ettersom siidaandelene ikke har tilgang til tidligere meldinger om reindrift i fagsystemet, sender Landbruksdirektoratet opplysninger om åpningsstatus for 2017/18 (= sluttstatus for 2016/17) til alle siidaandeler.  Dette vil skje rundt 20. mars. 

Skriv ut, fyll ut og send per post

Skjema for melding om reindrift finner du her på Landbruksdirektoratet.no. Skjemaet kan fylles ut digitalt, men kan av personvernhensyn ikke sendes inn per e-post. Skjemaet må skrives ut og leveres, eller sendes til Fylkesmannens kontorer i Vadsø, Karasjok eller Kautokeino (adressene finner du på denne siden). Du kan også henvende deg til kontorene for å få skjemaet. 

Også søknader om tilskudd til siidaandeler og søknad om rovvilterstatning må fylles ut på papir og leveres, eller sendes til Fylkesmannen. Skjema finner du her på Landbruksdirektoratet.no

Frist 

Frist for levering av melding om reindrift, søknad om tilskudd og søknad om rovvilterstatning er som tidligere, 10. april.