Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Matglede for eldre – viktig for helsa

«Jeg er ikke sulten», sa sametingsråd Berit Marie Eiras mor da hun fikk servert en trist tallerken ris med litt saus på sykehjemmet. Hva kan vi gjøre for å skape gode måltidsopplevelser og redusere underernæring hos eldre?

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.10.2018

Underernæring er et problem blant eldre, både de som bor hjemme og de som bor på institusjon. Vi vet mye om hvorfor det er sånn og det gjøres mye bra ute i kommunene, men det som er bra sprer seg ikke så fort og langt som vi kunne ønske. "Leve hele livet"-reformen handler om å spre de gode løsningene.

Matglede for eldre - inspirasjonssamlinger

Landbruks- og matdepartementet er på turné med inspirasjonssamlinger om mat og måltidsglede for eldre. I går var de i Alta, i dag i Vadsø. Satsingen er en del av Leve hele livet, som er en kvalitetsreform hvor målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet lenger.

Leve hele livet handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre. Et av dem er mat. Mat for eldre inkluderes også i arbeidet med å utvikle Matnasjonen Norge.

Vi vet at god mat er grunnleggende for god helse, reduserer behovet for medisin og gir bedre livskvalitet.

- Vi ønsker at den enkeltes ernæringsbehov skal stå i sentrum. Du må få mulighet til å beholde dine egne mattradisjoner og vaner selv om du flytter på institusjon. Vi oppfordrer alle kommuner til å involvere eldre og deres familier i arbeidet med denne reformen, sier statssekretær Anne Bramo i Helse- og omsorgsdepartementet.

Spre de gode ideene

Inspirasjonsdagene arrangeres for de som arbeider med matfag, de som har pleieoppgaver i institusjoner og i hjemmetjenesten og for de som inspirerer kommuneadministrasjonen til å se sammenhenger mellom innkjøp av mat, kosthold og matglede.

- Leve hele livet handler om å spre de gode ideene og få med alle i organisasjonen på at dette er viktig – fra ledelse til kjøkken. Vi ønsker at lokal mat skal brukes i eldreomsorg, skole og barnehage og vi dermed alle bidrar til å bygge Matnasjonen Norge, sier statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal i Landbruks- og matdepartementet. 

Statssekretærer Anne Bramo og Hanne Maren Blåfjelldal

Gode råvarer

Landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Finnmark, Torhild Gjølme, trakk fram Finnmarks råvarer spesielt i sin åpningstale.

- Jeg vil fremheve de fantastiske råvarene vi har her i nord, det være seg rein, lam, fisk fra hav og innland, poteter, grønnsaker og bær. Ingen produserer mat under tilsvarende klimatiske forhold som oss, det vil si med «mykje lys og lite varme». Det gir helt spesielle kvaliteter. Grønnsaker og bær er ofte søtere, sunnere og friskere enn de som dyrkes lengre sør. Kjøtt fra dyr som går på utmarksbeite er både sunnere og bedre.

Matinspirasjon til å spise mer

Kai Victor Hansen er professor i måltidsopplevelser og har mange enkle tips til å skape matglede og hyggelige spisestunder på sykehjem rundt om i landet. For mat er mer enn kalorier.

- Fortell historien til maten som står på bordet, tenn lys, bruk farger både på mat og tallerkener og server drikke i stettglass, selv om det bare er eplesaft. Sørg for god atmosfære under måltidene, pynt gjerne til gallamiddag selv om det ikke er høytid og ikke sett på oppvaskmaskinen rett før middag, sier han.

Kai Victor Hansen - professor i måltidsopplevelser

Leve hele livet

Reformen Leve hele livet består av 25 konkrete og utprøvde løsninger på områder hvor vi vet at det for ofte svikter i tilbudet til eldre i dag. Reformen bygger på hva ansatte, eldre, pårørende, frivillige, forskere og ledere har sett fungerer i praksis. Hva som løfter kvaliteten på tjenestene og bidrar til trygg, verdig alderdom. Les hele stortingsmeldingen her (regjeringen.no). 

Regjeringen legger opp til en prosess der kommunestyrene behandler og vedtar hvordan reformens løsninger kan innføres. Når dette er gjort, og kommunene har beskrevet hvordan de vil utforme løsningene, starter arbeidet med å gjennomføre reformen.