Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Støtte til Skoltebyen som nytt utvalgt kulturlandskap

Folkemøtet på Neiden hotell 27. februar 2018, ga sin støtte til at Skoltebyen i Neiden kan utpekes som et nytt nytt utvalgt kulturlandskap i Finnmark.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.03.2018

Det er veldig gledelig at de fremmøtte stilte seg positiv til ordningen og ønsker den velkommen til Neiden. Det ble påpekt at området er ganske gjengrodd og det var håp blant de oppmøtte om at UKL-satsningen kan bidra til å forskjønne området. Referatet fra møtet finner du her (pdf).  

Fylkesmannen i Finnmark skal i 2018 arbeide for at vi i 1. januar 2019 kan kalle Skoltebyen for et utvalgt kulturlandskap!