Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Søk om tilskudd til tiltak for Goarahat og Sandvikhalvøya

I 2018 er det satt av 690 000,- til ulike tiltak innenfor det utvalgte kulturlandskapsområdet Goarahat og Sandvikhalvøya. Søknadsfrist er 16. mai. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.04.2018

Kulturlandskap er landskap som er skapt i samspill mellom mennesker, natur og landbruk over lang tid. Satsingen utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL), er en oppfølging av nasjonale mål om å ivareta kulturlandskapet.

Goarahat og Sandvikhalvøya 

Goarahat og Sandvikhalvøya er valgt til å representere Finnmark på grunn av de unike verdiene som finnes i området. Området skal være et flaggskip for mat og kulturlandskap i Finnmark med visjonen “Et levende kulturlandskap for alle som ferdes i Goarahat og Sandvikhalvøya". 

Om søknaden

I 2018 er det satt av 690 000,- til ulike tiltak innenfor det utvalgte kulturlandskapsområdet Goarahat og Sandvikhalvøya. Søknadsfrist er 16. mai. 

Du finner søknadsskjema som vedlegg.

Det er viktig at du leser gjennom retningslinjene før du fyller ut søknaden. I retningslinjene finner du også eksempler på hvordan du skal fylle ut søknaden og hvordan du skal rapportere etter at tiltaket er gjennomført.

Porsanger kommune har ansatt en lokal koordinator for UKL, som kan være behjelpelig med å søke. Kontakt Sissel Goodgame på epost: sissel.goodgame@porsanger.kommune.no.