Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilskudd til regionale miljøtiltak utbetales 14. mars 2018

Søknader om tilskudd til regionale miljøtiltak behandles i disse dager. Eventuelle tilskudd utbetales 14. mars. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.02.2018

De som har søkt om tilskudd til regionale miljøtiltak, får vedtaksbrevet i Altinn 6. mars. Utbetaling av eventuelt tilskudd skjer 14. mars.

Klagefrist

Husk at klagefristen er 3 uker etter at du har mottatt vedtaksbrevet. 

Kontaktpersoner