Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Vi søker kandidater til Nordnorsk økomatpris 2019

Vet du om noen som fortjener å vinne en pris for å fremme økologisk mat eller økologisk produksjon i Nordland, Troms eller Finnmark? Send ditt forslag, med begrunnelse til Fylkesmannen, innen 15. januar 2019.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.12.2018

Vinneren får ett diplom og en pengegave på kroner 50 000.

Forslag kan sendes på e-post til Fylkesmannen:

  • For kandidater i Troms og Finnmark: fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
  • For kandidater i Nordland: fmnopostmottak@fylkesmannen.no

Om prisen

Formålet med prisen er å sette fokus på økologisk mat og hedre en person eller organisasjon som har gjort en spesiell innsats for å fremme økologisk mat i og fra landsdelen.

Den som får prisen har i sin produksjon, videreforedling, varehandel, restaurantdrift, forskning, formidling, undervisning, veiledning, ved kunstneriske uttrykk eller på annen måte gjort en spesiell innsats for å fremme økologisk produksjon eller forbruk av mat i Nord-Norge.

Valg av vinner og utdeling av prisen

Fylkesmennene i Nord-Norge peker ut en vinner av prisen etter innstilling fra en jury sammensatt av representanter for Økologisk Norge, Norsk landbruksrådgivning, faglag for primærnæringene og kokkelaugene i landsdelen. Vinneren vil bli offentliggjort og få utdelt Nordnorsk økomatpris 2019 under økomatkonferansen, som skal arrangeres 4. og 5. april 2019 i Bodø.

Nordnorsk økomatpris har blitt delt ut fem ganger tidligere. Du finner også lenker til tidligere vinnere på denne siden.

https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Landbruk-og-mat/Okologisk-landbruk/vi-soker-kandidater-til-nordnorsk-okomatpris-2019/

 

Har du spørsmål ta kontakt med:

Marianne Vileid Uleberg
Tlf: 77 64 21 20 / 414 33 744

Regie Sjø
Tlf: 75 54 78 51