Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Helt på jordet?

Dato:
19. september 2018 23.00 - 20. september 2018 01.00
Sted:
Karasjok
Arrangør:
Fylkesmannen i Finnmark
Målgruppe:
Alle som er opptatt av jordbruk, jordvern og næringsutvikling i landbruket

I Finnmark har vi 147 000 dekar jord som egner seg til dyrking. 92 000 dekar dyrkes i dag, men 55 000 dekar matjord ligger brakk. Det tilsvarer omtrent 9000 fotballbaner. Her er det muligheter!

- I framtida kan all matjord komme til nytte. Det er viktig at vi tar vare på og dyrker den matjorda vi har i dag, sier Eli Cora Myrseth, leder for Prosjekt matjord i Finnmark 2018.  

Derfor inviterer Fylkesmannen til konferanse om jord, mat og muligheter i Finnmark for alle som er opptatt av jordbruk, jordvern og næringsutvikling i landbruket.

- Jorda er grunnlaget – mer jord i drift, sier Ingvild Lauvland Høie, prosjektleder for «Nydyrking i Kvæfjord».
- Kua kan redde oss fra klimakrisen, sier Akershusbonden Trond Ivar Qvale.
- Hvorfor har Vestfold fått jordvernpris for en regional plan? spør vi plansjef Linda Lomeland.

Vi får også høre fra Dag Jørund Lønning, Helga Pedersen, Han Sylte – og mange flere.

Målgruppa er alle som er opptatt av jordbruk, jordvern og næringsutvikling i landbruket. Er du under 35, får du reisetilskudd! 

Tema

  • Jordvern, klimaendringer og Nord-Norges muligheter
  • Matjord og nyskapning
  • Framtidas finnmarkslandbruk
  • I Markedet på Jorda med Kua
  • Nydyrkingsprosjekt i Kvæfjord
  • Småskalaproduksjon på matjord
  • Landbruksutdanning i Finnmark
  • Jordbruket i Finnmark - ferske tall
  • Hvorfor har Vestfold fått Jordvernprisen?

Konferansen koster kr 1990,- (helpensjon per person i enkeltrom) for begge dager. Dagpakkeprisen er kr 640,-. De som har dagpakke kan bestille middag og den koster da kr 470,-.

Meld deg på i skjemaet nedenfor innen 3. september. 

Velkommen!

Dato:
19. september 2018 23.00 - 20. september 2018 01.00
Sted:
Karasjok
Arrangør:
Fylkesmannen i Finnmark
Målgruppe:
Alle som er opptatt av jordbruk, jordvern og næringsutvikling i landbruket