Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Søknad om endring av tillatelse - mottaksstasjon Vadsø

Høringsfrist:
25. september 2018 23.59

Masternes Gjenvinning AS søker om endring av tillatt mengde samtidig lagret avfall på mottaksstasjonen i Vadsø.

Publisert 28.08.2018

Masternes Gjenvinning AS har gjennom sine rutiner avdekket at tillatt oppgitt mengde samtidig lagret avfall ved mottaksstasjonen er for lav med hensyn til dagens drift.

Masternes Gjenvinning AS søker derfor om endret mengde samtidig lagret avfall på mottaksstasjonen i Herman Dahls gate 7 i Vadsø. Samtidig ønsker Masternes Gjenvinning en spesifisering av tillatt lagret mengde per fraksjon avfall. 

Frist for innspill til denne søknaden er 25. september. 

Høringsfrist:
25. september 2018 23.59