Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Midler til utvikling av læremidler i finsk som andrespråk

Vi inviterer personer og fagmiljøer til å søke midler til å utvikle kvenske og finske læremidler som kan brukes i grunn- og eller videregående skole. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.10.2018

Søkere må ha kompetanse til å utvikle læremidler i faget og læremidlene skal  ta utgangspunkt i læreplan i finsk som andrespråk (Kunnskapsløftet -06).

Søknaden må inneholde en plan for utvikling av læremiddelet. Det må også legges ved en skisse som viser innhold og oppbygging. Budsjett må legges ved.

Søknaden sendes til Fylkesmannen i Troms, postboks 6105, 9291 Tromsø eller til e-post: postmottak@fmtr.no

Søknadsfrist 15. november 2018.

Eventuelle spørsmål kan rettes til kontaktpersonene.