Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Samisk opplæring

Samiske elever i grunnskole og videregående skole har rett til opplæring i samisk uansett hvor de bor i landet. Elever som bor i samiske distrikt har rett til opplæring i og på samisk.

Elevene velger selv hvilket av de tre samiske språkene (nordsamisk, lulesamisk eller sørsamisk) de ønsker opplæring i. Skoleeier har det overordnede ansvaret for at elevenes rettigheter til samisk opplæring blir oppfylt. Læreplanverket Kunnskapsløftet – Samisk gjelder. Dersom hjemskolen ikke har lærer som kan gi opplæring i samisk, må skoleeier tilby alternativ opplæring i samisk, som fjernundervisning.

Fylkesmannen i Finnmark skal se til at elever får nordsamisk fjernundervisning etter rettigheter og behov og sørge for koordinering og utvikling av tilbudet i samsvar med rettighetene. Fylkesmannen tildeler timer og refusjon av utgifter til samisk opplæring til kommuner / friskoler på grunnskolens område. Videregående skoler mottar refusjon for timer til samisk fra Utdanningsdirektoratet.

Fylkesmannen i Nordland har ansvar for at elever får sørsamisk og lulesamisk fjernundervisning etter rettigheter og behov.

Opplæringslovens kapittel 6 beskriver retter og plikter til samisk opplæring (lovdata.no).


Publisert 26.09.2018

Interesse for samisk språkopplæring også i sør

Rundt 80 kommuner sør for Nordland har fått tildelt timer til opplæring for sine elever dette skoleåret. Mange av disse elevene får sine rettigheter oppfylt ved hjelp av fjernundervisningslærere i Finnmark.