Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kriminalomsorg - opplæring

Oppdatert 28.02.2022

Ifølge internasjonale konvensjoner skal ingen nektes rett til utdanning, heller ikke de som sitter i fengsel.

Retten til opplæring og utdanning er den samme for innsatte i fengsel som for øvrige borgere i Norge. Fylkeskommunene er faglig og administrativt ansvarlige for utdanningen i fengslene. Lokale videregående skoler har det praktiske ansvaret for opplæringen.

Statsforvalteren i Vestland er delegert (fra Udir) et faglig koordinerende ansvar for opplæringa innen kriminalomsorgen i Norge.

Vis mer