Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Staten viderefører ordning: skoleeiere kan få refundert deler av reise- og oppholdsutgifter for lærere på videreutdanning

Skoleeiere i Finnmark som har lærere på videreutdanning innenfor ordningen "Kompetanse for kvalitet", kan også for skoleåret 2018-19 få delvis refundert reise- og oppholdsutgifter for deltakerne. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 23.02.2018

Også det kommende skoleåret kan skoleeiere i Finnmark få refundert 75 prosent av reise- og oppholdsutgifter for hver deltaker som deltar på samlingsbaserte studietilbud, begrenset oppad til kroner 25 000 per lærer per semester.

Samlet krav fra skoleeier

Deltakerne må benytte billigste reisemåte og skoleeier sender et samlet og dokumentert krav for sine deltakere til Fylkesmannen i Finnmark hvert semester.

Søknadsfrist for videreutdanning

Søknadsfristen for lærere som skal ta videreutdanning er 1. mars.