Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Nettkurs om skolemiljø og krenkelser

Utdanningsdirektoratet starter opp en ekstra pulje med nettkurset om skolemiljø og krenkelser. Dette kan skoler søke på innen 20. mars 2018.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.03.2018

Første pulje er allerede igang, både Barnehagemiljø og krenkelser og Skolemiljø og krenkelser. Det blir felles oppstart for andre pulje i 2019.

Nå inviteres kommuner til å søke på en ekstra pulje 1B for skoler. Påmeldingen åpnet 15. januar og er åpen til 20. mars. Oppstart er i august 2018.

Nettkurset er en støtte til barnehager og skoler som ønsker å videreutvikle kompetansen i å forebygge krenkelser og fremme trygge og gode skolemiljø. Nettkurset pågår over 3 semester (1,5 år) med følgende elementer:

  1. Semester A: Følge med, undersøke og analysere
  2. Semester B: Håndtere krenkelser
  3. Semester C: Fremme inkluderende miljø og forebygge krenkelser

Nettkurset har en klar struktur med mange obligatoriske elementer, men ledelsen har også et stort handlingsrom til å tilpasse kursprosessen til sin egen organisasjon.