Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Bruk webinar for å øke kompetansen i barnehagen

Med webinarene kan alle ansatte i barnehagen reflektere over utvalgte temaer. Webinarene legges ut som opptak slik at de kan sees når det passer. Dere kan bruke dem på avdelingsmøte, personalmøter eller alene. Webinarene skal fungere som støtte til implementering av den nye rammeplanen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.02.2018

- Vi håper webinarene inspirerer dere i arbeidet med rammeplanen, og gir dere et grunnlag for videre refleksjon. Webinarene blir ikke sendt live, men lagt ut som opptak slik at dere kan se dem når det passer for dere, skriver Utdanningsdirektoratet på sine nettsider

Sendeplan for webinarer våren 2018

Uke 3 - "Barnehagen som pedagogisk virksomhet" v/ professor Kjell Åge Gottvassli, Droning Mauds minne Høyskole

Uke 7 - "Livsmestring og helse i barnehagen" v/ professor Ingrid Lund, UiA

Uke 11 - "Implementere rammeplanen gjennom samskapning" v/ professor Eirik Irgens, NTNU

Her finner du webinarene (udir.no). 

Kontaktpersoner

Lenker