Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Porsanger kommune

Dato:
11. desember 2018 09.00 - 15.00
Sted:
Porsanger kommune
Kommune:
Porsanger
Ansvarlig:
Beredskapsstaben

Fylkesmannen i Finnmark skal føre tilsyn med kommunens etterlevelse av kommunal beredskapsplikt.

Publisert 20.06.2018

Tilsynet utføres med hjemmel i lov av 25. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivilbeskyttelse og Sivilforsvaret (Sivilbeskyttelsesloven) § 29 og forskrift av 22. august 2011 om kommunal beredskapsplikt § 10.

Dato:
11. desember 2018 09.00 - 15.00
Sted:
Porsanger kommune
Kommune:
Porsanger
Ansvarlig:
Beredskapsstaben