Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Nasjonal helseberedskapskonferanse 2018

Dato:
19. juni 2018 09.30 - 20. juni 2018 15.30
Sted:
Scandic Ishavshotel, Tromsø
Arrangør:
Helsedirektoratet, Helse Nord,
Målgruppe:
Ledere og beredskaps­ansvarlige i helse- og omsorgs­forvaltningen, regionale helseforetak, helseforetak, fylkesmenn og kommuner. Andre med interesse for området er også velkomne.

Nasjonal helseberedskapskonferanse 2018 handler blant annet om: NATO-øvelsen Trident Juncture, overføringsverdien til beredskapsarbeid i praksis i helsetjenesten og nordområdene og IKT, risiko- og sårbarhetsanalyser og sikkerhet.

Publisert 28.05.2018

Tirsdag 19. juni

NATO-øvelsen, beredskapsarbeid i praksis
Møteleder: Morten Randmæl 

09:30 | Registrering 

10:30 | Åpning ved ordfører i Tromsø, Kristin Røymo og Helsedirektoratet 

11:00 | Norge har én helsetjeneste og som er en del av totalforsvaret. Hva betyr det i praksis? Spørsmål. Helsedirektoratet, FSAN og DSB 

12:30 | Lunsj
13:30 | Årets NATO-øvelse Trident Juncture 2018: Overføringsverdi til sivilt beredskapsarbeid 
14:00 | Ledelse, samvirke og rapportering. Er vi forberedt? Case og rundebordsdialog om løsninger 
15:00 | Kaffepause 
15:20 | Er vi forberedt? Fortsettelse.
16:00 - 18:00 | Svalbard: Er en del av Norge – samhandling i praksis. Ekskursjon til Universistetssykehuset i Nord-Norge. Felles transport til og fra.
 19:00 | Opprop før middag
 19:30 | Middag på Scandic Ishavshotel

 

Onsdag 20. juni

Risiko og sårbarhet
Møteleder: Anne Herseth Barlo 

09:00 | Helsetjenesten som mål for terror og angrep  

09:50 | Vertslandsstøtte – ROS i praksis

10:30 | Kaffepause 

- | Gjest
11:30 | Lunsj
12:30 | IKT i hverdagen – Et effektivt og sårbart verktøy  
13:30 | Sikkerhetsperspektivet på verktøy og tjenester i helse- og omsorgsektoren 
14:30 | Oppsummering og avslutning 
15:30 | Slutt

Programmet oppdateres.

Om konferansen

Nasjonal helseberedskapskonferanse er en årlig nasjonal konferanse. 

Formålet med konferansen er å skape en møteplass spesielt for alle som arbeider med beredskap i helse- og sosialsektoren. Dette er en viktig utvekslings- og kontaktarena. 

Konferansen arrangeres som et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Fylkesmannen i Troms, Fylkesmannen i Finnmark, Fylkesmannen i Nordland og Helse Nord.

Det vil bli søkt om godkjenning som tellende kurs for leger i spesialisering, og spesialisters etterutdanning i samfunnsmedisin.


 

Disse sitter i programkomiteen

Helsedirektoratet: Prosjektdirektør Anne Herseth Barlo og rådgiver Ingebjørg Seim Samuelsen
Helse Nord: Beredskap- og sikkerhetssjef Oddvar Larsen
Fylkesmannen i Troms: Assisterende fylkeslege Snorre Manskow Sollid og fagansvarlig for beredskap, Hans Kristian Rønningen
Fylkesmannen i Finnmark: Assisterende fylkeslege Harald Thomassen, seniorrådgiver beredskap, Elin Gunnarsdottir Larne og seniorrådgiver beredskap, Mette Leonhardsen 
Fylkesmannen i Nordland: Fylkeslege Jan-Petter Lea

Dato:
19. juni 2018 09.30 - 20. juni 2018 15.30
Sted:
Scandic Ishavshotel, Tromsø
Arrangør:
Helsedirektoratet, Helse Nord,
Målgruppe:
Ledere og beredskaps­ansvarlige i helse- og omsorgs­forvaltningen, regionale helseforetak, helseforetak, fylkesmenn og kommuner. Andre med interesse for området er også velkomne.

Praktisk informasjon

Påmeldig innen 15. mai på påmeldingssiden (Berg-Hansen). Deltakere som melder seg på etter 15. mai belastes med ekstrakostnad på 1000,-.

Kursavgift: 610,- per dag. Middag er uten kostnad.

Overnatting: Hotellrom på Scandic Ishavshotel kan bestilles på påmeldingssiden.

Kontakt oss

Ingebjørg Seim Samuelsen
Helsedirektoratet
ingebjorg.seim.samuelsen
@helsedir.no