Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Hva kreves av en leder i endring? Barnehagekonferansen 2018

Dato:
7. juni 2018 08.00 - 15.00
Sted:
Alta, Scandic hotell
Arrangør:
Oppvekst og utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Finnmark
Målgruppe:
Styrere og pedagogiske ledere i barnehagene

Store endringer i barnehagene krever mye av deg som leder. Fylkesmannen i Finnmark inviterer derfor til Barnehagekonferansen 2018 hvor endringsledelse er tema. Påmeldingsfrist er 14. mai.

Publisert 06.04.2018

Vi vil at barnehagene i Finnmark skal være best mulig rustet til å gjennomføre en god endringsprosess. En ny rammeplan for barnehager er allerede på plass. En ny pedagognorm kommer i august, og en norm for bemanning er på høring. Hvordan skal du lede arbeidet med å få dette på plass?

For å gi deg noen gode verktøy for prosessen, mulighet til å lage deg et nettverk og ikke minst mer kompetanse på endringsledelse, inviterer vi deg til Barnehagekonferansen 2018.

Viktige tema er: Å lede i endring. Utviklings - og endringsarbeid. Nye roller i barnehagen. Flere barn på blokka- endring mot en mer systematisk vurderingspraksis. Å forebygge mobbing i barnehagen. 

Påmeldingsfrist er 14.mai 2018.

Dato:
7. juni 2018 08.00 - 15.00
Sted:
Alta, Scandic hotell
Arrangør:
Oppvekst og utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Finnmark
Målgruppe:
Styrere og pedagogiske ledere i barnehagene

Praktisk info

Deltakeravgift: Konferansen er gratis og Fylkesmannen dekker dagpakker/kost for påmeldte deltakere. Påmeldte deltakere som ikke møter opp, blir fakturert med kr. 600,-

Overnatting: Dekkes av Fylkesmannen. Hotellrom bestiller du selv. Ta kontakt med Scandic Alta hotell. Tlf.nr: 78 48 27 00
E-post: alta@scandichotels.com  Bestill på nett
Oppgi referanse 46496496

Thon hotel Alta
Tlf: +47 78 49 40 00
E-post: alta.booking@olavthon.no
Oppgi referanse 050618FYLK_004

NB! Overnatting må bestilles innen 14.mai.

Reise: Dekkes av egen virksomhet

Påmeldingsfrist: 14. mai 2018