Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilsyn med Rollag kommune

Dato:
26. september 2018 09.00 - 28. september 2018 09.00
Sted:
Rollag kommune
Ansvarlig:
Wenche Jensen
Målgruppe:
Mennesker med utviklingshemming

Varsel om systemrevisjon med helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming og utvalgte deler av helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9.

Publisert 15.08.2018

Tilsynet vil bli gjennomført 26. - 28. september 2018. Det vil også bli gjennomført et stedlig tilsyn i forkant av systemrevisjonen. Det vil da også være aktuelt med en befaring hos de tjenestestedene som omfattes av tilsynet. Fylkesmannen vil sende ut eget varsel om stedlig tilsyn.

Rapporten fra tilsynet er nå ferdig og ligger til nedlastning i høyre marg.

Dato:
26. september 2018 09.00 - 28. september 2018 09.00
Sted:
Rollag kommune
Ansvarlig:
Wenche Jensen
Målgruppe:
Mennesker med utviklingshemming