Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilsyn med Ål kommune

Dato:
23. oktober 2018 09.00 - 24. oktober 2018 09.00
Sted:
Ål kommune
Ansvarlig:
Eskil R. Lobben

Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A.

Publisert 14.08.2018
Dato:
23. oktober 2018 09.00 - 24. oktober 2018 09.00
Sted:
Ål kommune
Ansvarlig:
Eskil R. Lobben