Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fylkesmannens fagavdelinger fører tilsyn med statlige, kommunale og private virksomheter i Buskerud. Formålet er å påse at rettssikkerhet og krav til gjeldende lovverk blir fulgt. Når kommunen/virksomheten formelt er varslet om tilsynet, legges det i kalenderen nedenfor. Oversikten oppdateres jevnlig. Det er kun planlagte tilsyn som legges ut, ikke hendelsesbaserte. 
Her kan du lese mer om tilsyn 

Lenke til plan for samordning av tilsyn med andre tilsynsmyndigheter i 2018  

Rapporter på barnevern, sosial- og helseområdet legges ut på http://www.helsetilsynet.no/ 
Rapporter på miljøområdet legges ut på http://www.norskeutslipp.no/  
Rapporter fra gjennomførte forvaltningsrevisjoner av kommunal virksomhet legges ut på http://www.nkrf.no/forvaltningsrevisjonsregister

Dato Uke Ansvarlig Arrangement Sted
Dato Arrangement