Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilsyn

Fylkesmannen fører tilsyn med både offentlige og private virksomheter og kontrollerer at lover og regler blir holdt. Ved tilsyn med kommunene kontrolleres det om aktiviteten og avgjørelsene til kommunen er i samsvar med lovpålagte plikter. Tilsynene skal være med på å sikre kvalitet og forsvarlige tjenester.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.06.2013

Banner

Rapportene fra tilsynene med kommunene finner du i vår tilsynskalender. Her finner du også oversikt over planlagte tilsyn.

Fylkesmannen har en rett og plikt til å samordne alt statlig tilsyn med kommuner og fylkeskommuner. Mer informasjon om dette finner du under samordning av statlige tilsyn.