Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

2. gangs utlysning! Kommunalt rusarbeid

Søknadsfrist:
1. november 2018
Målgruppe:
Personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende.
Ansvarlig:
Fylkesmannen og Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner i Buskerud
Rapporteringsfrist:
1. februar 2019

Tilskuddet skal bidra til varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusproblemer. Videre er det et prioritert mål for regjeringen å styrke bruker- og pårørendeperspektivet i tjenestene. Medarbeidere med brukererfaring eller erfaringskonsulenter kan ansettes gjennom ordningen.

Publisert 21.08.2018

Lenke til søknadskjema og mer informasjon om ordningen finner du her

Søknadsfrist:
1. november 2018
Målgruppe:
Personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende.
Ansvarlig:
Fylkesmannen og Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner i Buskerud
Rapporteringsfrist:
1. februar 2019