Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Leirskoletilskudd

Fylkesmannen i Buskerud kan innvilge tilskudd til kommuner og Buskerud fylkeskommune for utgifter til leirskoledeltakelse. Tilskuddsordningen er regulert av Utdanningsdirektoratet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 26.09.2016

Tilskuddet blir beregnet ut fra en timessats per elevgruppe. Det kan maksimalt gis tilskudd for 5,5 timer per dag i maksimalt 5 dager. En elevgruppe skal være på inntill 22 elever. Oppholdet må være minst tre sammenhengende overnattinger. Det søkes på ordningen i mai/juni for vårhalvåret og november/desember for høsthalvåret.

Les mer om ordnignen her: http://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/midler-kommuner/tilskott-til-leirskoleopplaring/

Søknadsskjema kan lastes ned fra denne adressen: http://www.udir.no/globalassets/filer/om-udir/tilskudd/soknadsskjema-tilskudd-leirskoleopplaring-2016-bokmal.xlsx

Kontaktpersoner