Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Oppdatert 11.07.2022

Alle har et ansvar for å forebygge uønskede hendelser og kriser, og å håndtere disse om de likevel oppstår. Vi må ta forebyggende hensyn i alt fra arealplanlegging i kommunene til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplass. Som innbygger kan du utruste deg til å klare deg selv i noen dager.

Statsforvalteren er et bindeledd mellom sentrale og lokale myndigheter, og har en selvstendig rolle som pådriver og veileder for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

I en krisesituasjon er politiet, den ansvarlige fagetaten eller kommunen den viktigste informasjonskilden for innbyggerne. Statsforvalteren kan i noen tilfeller ta et samordningsansvar for krisehåndteringen på regionalt nivå, for å sikre gode og samordnede løsninger mellom aktørene. Fylkesberedskapsrådet er et viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltar ledere av offentlige beredskapsetater, kommuner, næringsliv og frivillige organisasjoner. 

Råd om egenberedskap til deg som er innbygger i Norge

Du er en del av Norges beredskap. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Myndighetene ber oss derfor vurdere risiko og sårbarhet i eget hjem. Du bør tenke gjennom hva som kan skje, hvilke konsekvenser det kan få, og hvordan nettopp din familie kan håndtere det. Finn gjerne også ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra. De grunnleggende behovene de tre første døgnene av en krise er varme, mat, drikke, legemidler, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode ideer til hva som bør være på plass i ditt eget beredskapslager.

Vis mer


18.01.2019

Til deg som abonnerer

For å fortsatt motta nyhetsvarsling fra Fylkesmannen i din region, må du registrere deg på nytt.


20.09.2018

Snakk med sårbare grupper

Høstens NATO-øvelse er i gang, det øves på forsvaret av Norge. Noen kan synes det er ubehagelig med synlige soldater og økt militær trafikk. Dette kan være personer som har opplevd krig og traumer tidligere, eller barn. Helsedirektoratet anbefaler at representanter for kommunen eller foreldre snakker med dem om øvelsen og om hvorfor NATO øver i Norge.


23.11.2017

Informasjonsmøte om Nødnett

Den 21. november arrangerte Fylkesmannen og DSB informasjonsmøte om Nødnett.


22.09.2017

Kommunekonferanse - Samfunnssikkerhet og beredskap

Årets kommunekonferanse «samfunnssikkerhet og beredskap» går av stabelen på Lampeland hotell

 


25.04.2017

Beredskapsdagen 2017

Velkommen til Beredskapsdagen 11. mai 2017. Hovedtemaene på årets konferanse er pandemi og IKT-sikkerhet 


15.04.2016

Kommunekonferansen 2016 - Samfunnssikkerhet og beredskap

Torsdag 14. april var det samlet til kommunekonferanse – samfunnssikkerhet og beredskap på Kongsberg. Deltakerne varierte fra rådmenn, kommunalsjefer, geodata-ansvarlige og beredskapskoordinatorer fra 17 av fylkets kommuner. Dagen bar preg av interessante problemstillinger og gode diskusjoner – med innlegg fra Fylkesmannen, Kartverket, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Politiet. 


13.04.2016

Kommunekonferanse

På torsdag arrangerer Fylkesmannen årets kommunekonferanse – samfunnssikkerhet og beredskap på Quality Hotel Grand, Kongsberg.


29.10.2015

Brev om behandling av asylmottak

Statsrådene Jan Tore Sanner og Anders Anundsen har sendt et felles brev til alle landets kommuner der det oppfordres til en rask behandling av søknader om etablering av asylmottak.


25.09.2015

Mulig innkvartering for flyktninger

Fylkesmannen i Buskerud har nå fått inn tilbakemeldinger fra kommunene på mulig kapasitet til å ta i mot flyktninger i forbindelse med den akutte flyktningesituasjonen. Noen av kommunene har gitt tilbakemelding på både kommunalt og privat eide bygninger, mens andre kun har gitt tilbakemelding på kommunalt eide bygg.


25.09.2015

Mulig innkvartering for flyktninger

Fylkesmannen i Buskerud har nå fått inn tilbakemeldinger fra kommunene på mulig kapasitet til å ta i mot flyktninger i forbindelse med den akutte flyktningesituasjonen. Noen av kommunene har gitt tilbakemelding på både kommunalt og privat eide bygninger, mens andre kun har gitt tilbakemelding på kommunalt eide bygg


Flere nyheter Få nyhetsvarsel