Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Stabene

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 30.05.2015

 

Administrasjon
Staben skal levere interne tjenester og være en støtte for fagavdelinger/-stab og embetsledelsen, men har også en rekke eksterne henvendelser om de forskjellige fagområdene.
Avdelingen har følgende fagområder:

 • Arkiv
 • Økonomi
 • Personal
 • IKT
 • Drift av Statens hus
 • Resepsjonstjeneste / sentralbord / fellestjeneste
 • Renhold
 • Kantine
 • Intern styrings- og ledelsesinformasjon
 • Oppfølging av trossamfunn

I tillegg er staben tildelt oppgaver slik som utstedelse av apostille, søknad om kongens fortjenestemedalje,  

Utvikling, modernisering og kommunikasjon
Staben skal i hovedsak drive med:

 • Kommunereform
 • Kommunikasjonsstrategi
 • Pressekontakt 
 • Utviklingsstrategi