Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Bruk av logo

Vår logo består av riksvåpenet og navnet Fylkesmannen i Buskerud.

Heraldiske regler for riksvåpenet gjør at Fylkesmannens logo skal stå først når den blir brukt sammen med andre logoer.

Det betyr at vår logo må stå øverst dersom flere logoer står under hverandre, eller lengst til venstre dersom de står etter hverandre vannrett. Ikke noe må stå over kronen i riksvåpenet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.01.2018