Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Verdifulle skogområder vernet som naturreservat

Til sammen 33,6 kvadratkilometer (33 572 dekar) med skog i Buskerud ble vernet som naturreservat av Kongen i statsråd i dag 14. desember. Arealet er fordelt på fem områder i Lier, Modum, Røyken, Hurum og Gol kommuner og er kommet til gjennom ordningen med frivillig vern av privat eid skog og vern av statlig eid skog. Samtidig ble 35 andre områder rundt om i Norge vernet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.12.2018

Størsteparten av det nye vernearealet ligger i Finnemarka i Lier og Modum kommuner der eksisterende Finnemarka naturreservat er utvidet med 26 471 dekar. Statskog er grunneier på det meste av arealet, mens om lag 4000 dekar er tilbudt av private grunneiere. Den totale størrelsen på Finnemarka naturreservat er nå 45 280 dekar, og det er dermed det tredje største naturreservatet som i sin helhet ligger i Buskerud. Finnemarka naturreservat er foreslått utvidet ytterligere, noe du kan lese mer om ved å trykke her

I Hallingdal er eksisterende Fladalsåsen naturreservat i Nes kommune utvidet nordover i Gol kommune, og også slått sammen med Nøreimsbekken naturreservat. Hele området har fått navnet Flatdalsåsen naturreservat og er nå på til sammen 12 549 dekar. Også et storområde med nasjonalt verdifull natur.

I tillegg er også følgende områder vernet som naturreservat:

  • Geitmyråsen naturreservat i Røyken kommune (1 099 dekar)
  • Utvidelse av Sandungsåsen naturreservat i Røyken og Hurum kommuner (897 dekar utvidelse)
  • Utvidelse av Tronstad naturreservat i Lier kommune (248 dekar utvidelse)

Samtidig ble det også gjort endringer i verneforskriften for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat som har vært på høring. Endringene gjelder motorferdsel på eksisterende veger, oppsetting av midlertidige mobile jakttårn og tilbygg til eksisterende bygninger.

Informasjonsbrev, kart over områdene, vernebestemmelser og lenke til de naturfaglige rapportene om områdene finner du til høyre/nederst på denne siden.