Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Endring av utsettingspålegg av ørret i Krøderen

Fylkesmannen har vedtatt å stille pålegg om utsetting av fisk i Krøderen i bero. Regulanten skal i stedet gjennomføre tiltak for å bedre naturlig rekruttering 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.12.2018

Basert på fiskefaglige undersøkelser i Krøderen, vedtar Fylkesmannen at utsettingspålegget av ørret på 4500 ørret stilles i ro i en femårsperiode. Begrunnelsen er at utsettingspålegget ikke synes å ha forventet effekt.

Vurderingene er basert på faglig skjønn sett i lys av bestandsundersøkelsene. I pakt med gjeldende forvaltningspraksis skal Foreningen til Hallingdalsvassdragets regulering, satse på økt naturlig rekruttering ved biotoptiltak i sideelver. Det skal også rettes fokus mot beskatning av gjedde og sik.  

Les mer om vedtaket i relatert dokument