Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Klimasatsworkshop 8.januar 2019

Dato:
8. januar 2019 09.00 - 14.15
Sted:
Fylkestingsalen, Galleriet Schweigaardsgate 4, Oslo
Arrangør:
Fylkesmannen i Oslo og Viken og Akershus Fylkeskommune
Målgruppe:
Kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak i Oslo og Akershus, Buskerud og Østfold

Neste runde av tilskuddsordningen «Klimasats» er i gang og søknadsfristen er 15. februar 2019.

Publisert 28.11.2018

Regjeringen har foreslått å sette av 151,8 millioner kroner til ordningen i statsbudsjettet for 2019. For å bidra til at kommuner og andre virksomheter i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold sender mange og gode søknader til Klimasats-ordningen – sammen eller hver for seg - inviterer Fylkesmannen og Akershus fylkeskommune til en workshop.

Hovedhensikten med workshopen er å utarbeide konkrete og gode søknader. Det vil bli informert om Klimasats, og vi vil sammen med Miljødirektoratet gi veiledning og svare på spørsmål underveis.

Penger fra Klimasats kan gis til tiltak som reduserer utslipp av klimagasser. Ordningen gir store muligheter for å få støtte til tiltak og prosjekter innenfor følgende områder:

  1. Klimavennlig areal- og transportplanlegging
  2. Klimavennlig transport – gjennomføring av tiltak
  3. Klimagassreduserende tiltak i andre sektorer – gjennomføring av tiltak
  4. Forprosjekter for klimagassreduserende tiltak – komme fra ord til handling
  5. Interkommunale nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling

De beste prosjektene og ideene er de som bidrar til størst utslippsreduksjon, har overføringsverdi og bidrar til nyskaping.

Det er viktig at alle som kommer har forberedt seg. Du vil ha nytte av å ha satt deg inn hva som står om ordningene, og tenkt igjennom mulige prosjekter og tiltak.

Tid: 9:00-14:15. Muligheter for å sitte ut dagen for skriving av søknader. FK og FM vil være til stede.

Det er plass til 80 deltakere og førstemann til mølla som gjelder. Vi informerer på e-post etter påmeldingsfristens utløp dersom du ikke har fått plass.

Påmelding og program finnes på nettsidene til Fylkesmannen i Oslo og Akershus: https://www.fylkesmannen.no/nb/Oslo-og-Akershus/Kurs-og-konferansekalender/klimasatsworkshop-8.-januar-2019/ 

Dato:
8. januar 2019 09.00 - 14.15
Sted:
Fylkestingsalen, Galleriet Schweigaardsgate 4, Oslo
Arrangør:
Fylkesmannen i Oslo og Viken og Akershus Fylkeskommune
Målgruppe:
Kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak i Oslo og Akershus, Buskerud og Østfold