Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fagdag for FACT-team i Hallingdalsregionen

Dato:
14. desember 2018 09.00 - 15.00
Sted:
Torpomoen
Arrangør:
Fylkesmannen i Buskerud, NAPHA og Vestre Viken
Målgruppe:
Ansatte i FACT-team, ledere og medlemmer av brukerorganisasjoner i Hallingdalsregionen

Vi inviterer til fagdag for ansatte i FACT-team i kommuner og i spesialisthelsetjenesten i Hallingdalsregionen. Bakgrunnen er satsingen som foregår både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten, både i Buskerud og i landet forøvrig. Vi håper med dette å lage en arena med aktuelle og interessante temaer.   

Vi legger ut programmet så snart vi har det klart. 

Publisert 25.05.2019
Dato:
14. desember 2018 09.00 - 15.00
Sted:
Torpomoen
Arrangør:
Fylkesmannen i Buskerud, NAPHA og Vestre Viken
Målgruppe:
Ansatte i FACT-team, ledere og medlemmer av brukerorganisasjoner i Hallingdalsregionen