Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fylkesmannen i Buskerud inviterer herved til sensorskolering i norskfor sensorer i grunnskolen og grunnskolen for voksne. Skoleringen er et tilbud for de som har takket ja til sensoroppdrag våren 2018.

 

Sensorskoleringen skal gi sensorene et faglig løft i elevvurdering og skal sikre kvaliteten på vurderingen av eksamensbesvarelser til elever i grunnskolen, elever grunnskolen for voksne og voksne privatister. Skoleringen tar utgangspunkt i vårens eksamen og er praktisk lagt opp med vurdering av reelle elevbesvarelser.

Vedlagt følger foreløpig program for dagen.

Kurs- og reiseutgifter dekkes av Fylkesmannen i Buskerud. Skolene/kommunene må selv dekke vikarutgifter.

Påmelding gjøres elektronisk på Fylkesmannens hjemmeside innen 15. mai 2018.

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
Dato Arrangement