Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Grensejustering Sollihøgda - høring og innbyggerundersøkelse

Fylkesmannen ønsker å vite hva berørte innbyggere mener om en eventuell grensejustering. Derfor gjennomføres det nå en telefonundersøkelse.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.03.2018

Telefonundersøkelsen gjennomføres av Opinion AS i uke 11 - 12. Det vil bli ringt fra følgende telefonnummer 61 40 01 09.

Fylkesmannen minner også om pågående høring. For nærmere informasjon og dokumenter se link