Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Pakkeforløp for psykisk helse og rus på høring

Pakkeforløp er et utviklingsarbeid og utarbeides i tett samarbeid med brukere og fagmiljø i alle relevante tjenester. Pakkeforløp skal bidra til økt fokus på pasientens ressurser, bedre samhandling og likeverdig behandling. Brukermedvirkning er sentralt i arbeidet og må sikres om vi skal få til bedre tjenester for pasienter og pårørende.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 30.06.2017

Les mer på Helsedirektoratets nettsider