Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Helse, omsorg og sosialtjenester

Oppdatert 10.05.2022

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer


25.05.2019

Fagdag for FACT-team i Hallingdalsregionen

Vi inviterer til fagdag for ansatte i FACT-team i kommuner og i spesialisthelsetjenesten i Hallingdalsregionen. Bakgrunnen er satsingen som foregår både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten, både i Buskerud og i landet forøvrig. Vi håper med dette å lage en arena med aktuelle og interessante temaer.   

Vi legger ut programmet så snart vi har det klart. 


18.01.2019

Til deg som abonnerer

For å fortsatt motta nyhetsvarsling fra Fylkesmannen i din region, må du registrere deg på nytt.


14.12.2018

Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret

Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene kunngjøres på nav.no den 15 desember


03.12.2018

Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år - første del

God tannhelse som barn er en forutsetning for god tannhelse som voksen


22.11.2018

Det haster for unge kvinner å få gratis HPV-vaksine

Vaksinetilbudet, som ble lansert for to år siden, fases nå ut. I følge Folkehelseinstituttet må unge kvinner som ønsker å benytte seg av tilbudet få satt den første (av i alt tre doser) innen utgangen av desember.  


21.11.2018

Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har utviklet en elektronisk veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner. Lenken finnes til høyre på siden. 


06.11.2018

Reseptfritt salg av jodtabletter i norske apotek

Ved et eventuelt atomuhell er det viktigste tiltaket at folk holder seg innendørs. Jod-tabletter kan være til nytte for deler av befolkningen, og kan nå kjøpes i apotek. Se vedlagte brev fra Helsedirektoratet, aktuelle nettsider og informasjonsark til publikum og til helsepersonell om jodtabletter. 


01.11.2018

God hjelp når det trengs - hefte om lavterskeltilbud

NAPHA har gitt ut fagheftet «God hjelp når det trengs», som handler om lavterskeltilbud i kommunene til voksne med lettere psykisk helse- og rusutfordringer. I heftet finner du blant annet 25 eksempler fra kommuner som har slike lavterskeltilbud. 


30.10.2018

Tilsynsrapport Rollag kommune

Fylkesmannen har i perioden 26.07.18 til 23.10.18 undersøkt om Rollag kommune sørger for at kommunens helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming som bor i egne boliger, er i samsvar med lovkrav slik at brukere får trygge og gode tjenester. Vi har også sett på utvalgte deler av reglene som handler om bruk av tvang overfor utviklingshemmede. Fylkesmannen fant lovbrudd på tre av områdene som omfattes av tilsynet.


24.10.2018

Klagemuligheter ved feil diagnose

I forbindelse med Tolga-saken har helsevesenet fått noen henvendelser om hvordan man skal gå frem for å få innsyn i egen diagnose. Det har også kommet spørsmål om hvordan man går frem for å klage på en diagnose.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel