Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Barns rettigheter styrket

Lovendringer styrker barns rettigheter.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.01.2018

Med virkning fra 1. januar 2018 trer en rekke endringer for å styrke og tydeliggjøre barns rettigheter i pasient- og brukerrettighetsloven og helsepersonelloven i kraft.

Les mer på Helsedirektoratets sider:  Lovendringer styrker barns rettigheter