Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Ny rapport om regionalt folkevalgt nivå

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har mottatt rapport med vurderinger av mulige modeller for det regionale folkevalgte nivået i Norge.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.11.2014

Statsråden sier at rapporten viser hvor tett region-nivået henger sammen med det kommunale nivået og er interessant lesning for alle som er opptatt av hvordan vi skal bygge fremtidens velferdssamfunn.