Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fylkesmannsembetene i Aust-Agder og Vest-Agder slås sammen

Fra 1. januar 2016 slås fylkesmannsembetene i Aust-Agder og Vest-Agder sammen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.11.2014

Hensikten er å bygge sterkere faglige miljøer og derved sikre videreutvikling av tjenester til innbyggerne, kommuner og næringsliv, sier kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.