Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kontakt oss

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Åpningstid:
0800–1530 (1500 sommertid)

Besøksadresse:
Fylkeshuset, Ragnvald Blakstadsv.1, Arendal

Postadresse:
Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal

Fakturaadresse:
Fylkesmannen i Aust-Agder, Fakturamottak DFØ, Postboks 4104, 2307 Hamar

Organisasjonsnummer:
874762822

 

Aust-Agder

Telefon: 37 01 75 00
Telefax: 37 09 82 64
E-postadresse

Aktuelt