Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Utdanning- og barnehageavdelingen

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.04.2013

Avdelingen har mange og ulike arbeidsområder innen barnehage og opplæring.

Vi skal medvirke til at den nasjonale barnehage- og utdanningspolitikken blir fulgt opp av kommunale og private barnehage- og skoleeiere. Avdelingen bidrar med informasjon og veiledning innen områdene barnehage, grunnskole, videregående opplæring, fagopplæring i arbeidslivet, høyere utdanning og voksenopplæring.

Kvalitetsutvikling, klagesaksbehandling og tilsyn innen barnehage og skole er blant våre kjerneoppgaver.