Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Konferanse om forurensning 18.februar 2016

Fylkesmennene i Aust- og Vest-Agder inviterer kommunene til fagdag - påmeldingsfrist er 2.2.2016.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunene har mange oppgaver innen fagområdet forurensning. Vi ser at det kan være behov for informasjon og erfaringsutveksling knyttet til myndighetsutøvelsen, samt enkelte andre temaer innen fagområdet.

Av den grunn inviterer vi til fagdag på forurensningsområdet i uke 7 i 2016. Konferansen
blir på Vigeland Hovedgård i Vennesla kommune.

Tema i år vil dreie seg om støy, klimaprosjekt i Vest-Agder, nytt innenfor vannforskriftsarbeidet og tilsyn med oljeutskillere i bilvaskerier. Endelig program m.m. sendes ut senere, med forbehold om endringer.

Deltakere må regne med å betale ca. kr 500,- per person (inkl. lunsj).

Da fylkesmannsembetene i Aust- og Vest-Agder slås sammen til ett embete fra nyttår (nye nettsider), ber vi om at påmelding i år sendes direkte til Ildikó Nordensvan via e-post til

fmaaino@fylkesmannen.no

Påmeldingsfristen er 02.02.2016.

Den endelige bestillingen av mat og lokaler blir gjortumiddelbart etter utløpet av påmeldingsfristen. Det er derfor viktig at påmeldingsfristen blir overholdt.