Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


19.01.2016

Abonner på nyheter fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

For å få nyhetsvarsling på e-post fra det nye embetet, må du bestille dette på den nye nettsiden.


22.12.2015

Gjenåpner lisensfelling på to ulv til i region 2

Nye spor i Telemark og Aust-Agder dokumenterer ulv. Lisensfellingen gjelder fra 1. januar 2016.


22.12.2015

Tilsyn viser store mangler ved klimatilpasning og miljørisikovurderinger

Avløpsanlegg i 9 kommuner kontrollert i Aust-Agder i 2014 og 2015.


18.12.2015

Høring: Søker om tillatelse for miljøtiltak på sjøbunnen i Kittelsbukt

Du kan gi innspill til søknaden innen 22. januar 2016.


17.12.2015

Høring: Søker om utslippstillatelse for ny E18 Arendal - Tvedestrand

Høringsfrist er 15. januar 2016.


14.12.2015

Største skogvernvedtak noensinne

Ni områder i Aust-Agder er vernet.


Fylkesmannen takker for mange innspill til Raet nasjonalpark

100 uttalelser mottatt. Les oppsummering her.


Mange avvik hos biloppsamlarar

Kontroll av seks verksemder viste til dels alvorlege avvik.


Konferanse om forurensning 18.februar 2016

Fylkesmennene i Aust- og Vest-Agder inviterer kommunene til fagdag - påmeldingsfrist er 2.2.2016.


Kvotejakt på gaupe i 2016

Kvota er sett til 25 gauper og startar 1. februar 2016.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel