Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Salg av alkohol på valgdagen er nå tillatt

De kommunene som har egne forskrifter med presisering av forbudet, må oppheve disse for at endringen skal trå i kraft.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.08.2015

Stortinget lovendring i alkoholloven §§ 4- 3 og 4-7 som sier at det ikke lenger er forbudt å selge alkoholholdig drikk på valgdagen.

Mange kommuner har vedtatt en forskrift som presiserer dette forbudet. Dersom forskriften er konkret i sitt innhold, må denne forskriften oppheves for at det skal være lov for forretningene og Vinmonopolet, hvis forskriften også omfatter alkoholholdig drikk med over 4,7 volumprosent alkohol.

Forskriften må oppheves etter vanlige saksbehandlingsregler for slike saker.

Dersom kommunen i sin forskrift bare viser til lovens bestemmelser, uten å presisere innholdet, er forskriften falt bort ved endringen av loven.

Departementet har sendt vedlagt brev til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, se i menyen til høyre.